Arbeidsmobiliteit in Leisure bij House of Leisure

Binnen House of Leisure hebben we een nieuw gezicht. Ingrid Berens zal in haar rol bij House of Leisure een complex netwerk van Overheid – Onderwijs – Ondernemen opbouwen om zo samenhang te brengen in de arbeidsmarkt in de leisure sector in de regio Hart van Brabant.

‘Die samenhang moet leiden tot imagoverbetering van de sector, een goede instroom, duurzame inzetbaarheid en behoud van personeel. Door zo samen te werken, voorkomen we dat bedrijven individueel het wiel gaan uitvinden en risico’s dragen’, aldus Ingrid. Voor velen is ze inmiddels een bekend gezicht bij House of Leisure.

Naast Smart Leisure en Een Gezond Leisureklimaat wordt Arbeidsmobilieit in Leisure het derde toepassingsgebied van House of Leisure. En dat sluit perfect aan bij de strategie om bij te dragen aan nieuwe bedrijvigheid in de sector en daarmee ook aan meer banen. Ingrid: ‘Mijn droom is dat werkgevers en werknemers elkaar gemakkelijker weten te vinden. Gezamenlijk met het netwerk zoeken naar talenten, hoe je die behoudt  en waar nodig verder ontwikkelt. Het mooiste is als mensen op een goede werkplek terechtkomen, doen waar ze goed in zijn en daar gelukkig van worden.’

Het netwerk werkt samen aan het van de grond krijgen van projecten en experimenten. Een recent experiment was de Leisure Experience Day. Potentiële kandidaten ontdekten via speeddates, workshops en een toer langs leisure organisaties, of de vrijetijdssector of horeca bij ze past. Ingrid: ‘Zo levert een experiment en het doen ons belangrijke info over wat wel of niet werkt.’

Op de vraag waar je als partner van House of Leisure Ingrid voor kunt benaderen, antwoordt ze: ‘Als ze een goed idee hebben om de regionale arbeidsmarkt in de leisure sector te versterken, of mee willen doen met een experiment, dan gaan we zeker in gesprek.’

Heb je een goed idee, wil je meewerken aan een experiment, of wil je gewoonweg meer weten over de arbeidsmarkt in de leisure sector, neem dan contact op met Ingrid Berens via ingrid.berens@lerenenwerken.nl