Fijne feestdagen!

House of Leisure zet in 2020 verder in op het duurzaam beleefbaar maken van Brabant.

Ten eerste bedanken we al onze partners voor het vertrouwen en het kiezen voor House of Leisure als partner. Met en door het partnernetwerk is House of Leisure hét expertisecentrum waar je terecht kunt voor belevingsvraagstukken die een directe bijdrage leveren aan de beleefbaarheid van Brabant. Door onze onafhankelijke en integrale aanpak vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid laten we geen enkele kans onbenut om Brabant met impact beleefbaar te maken.

Partnerontbijt

Op het partnerontbijt van 12 december jl. hebben we kort teruggekeken op 2019, en kunnen concluderen dat we een organisatie in beweging zijn. We worden volwassen en daarmee maken we keuzes. Keuzes die in 2020 moeten landen. We zijn ontwikkeld van netwerkorganisatie naar netwerk- en uitvoeringsorganisatie. Het doel is om samen met onze partners projecten aan te pakken en uit te voeren. In 2019 zijn we in staat geweest om een aantal prachtige projecten in te vullen, denk aan het kloostergebouw Franciscanessen van Charitas, Doloris en uiteraard Van Gogh Experience.

We hebben Chris-Anne bedankt voor haar enorme inspanningen om het netwerk meer structuur te geven en voor House of Leisure een prachtige basis te leggen.

In 2020

Kijkend naar 2020 hebben wij een paar kijkrichtingen en wegen uitgezet:

Op het gebied van uitvoeren van projecten ligt in 2020 de focus. Daarnaast zijn we een aantal kennisdelingsevenementen aan het invullen om gezamenlijk vanuit leisure perspectief naar verschillende onderwerpen te kijken. Uiteindelijk is een van de tools die hiermee samenhangt de ontwikkeling van whitepapers, die deze onderwerpen onderstrepen en verder inhoud gegeven. Deze whitepapers geven weer wat wij als House of Leisure doen en wie we zijn. Enkele partners hebben aangegeven dat dit soms moeilijk te omschrijven is en met deze whitepapers geven we concrete invulling aan onze identiteit.

Ook ontwikkelen wij, naast de House of Leisure Kansenkaart en het Leisure Ontwikkel Fonds, producten die wij inzetten om in potentiële projecten, snelle en concrete invulling te geven. We willen onze partners uitdagen om zelf producten te ontwikkelen, die wij kunnen meenemen, waardoor de automatische inzet van onze partners een logisch gevolg is van het aannemen van een project.

Als laatste zijn we gestart om de invulling van onze partnerships meer inhoud te geven. Dit doen we door gezamenlijke doelen af te spreken, zodat het partnership een waarde heeft die aan het einde van het jaar toevoeging heeft. Dit wil zeggen dat we onze partners vragen wat er verwacht wordt van House of Leisure en dat House of Leisure dit andersom ook doet om zodoende samen sterk te staan en te weten wat we van elkaar mogen vragen.

Tot nu toe ontvangen we positieve feedback op de diverse initiatieven en vragen onze partners ook om input te blijven geven en onze ontwikkelingen in gang te houden.

Daarom wensen we je fijne feestdagen en een ontzettend succesvol 2020!