Landschapspark Pauwels

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen, Kaatsheuvel en De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en industrie samenkomen.

Wat is het project Landschapspark Pauwels?

Samen met de partners wil House of Leisure dit gebied levendig maken. Bijvoorbeeld door de landschappelijke kwaliteiten te versterken en een waterpark aan te leggen. Landschapspark Pauwels moet een gebied worden om te recreëren. Daarbij stimuleren we ondernemerschap.

Dit project draagt bij aan de ambities van onze beide programma’s: zowel Co-Recreation als Een Gezond Leisureklimaat.

Ambities

Het Landschapspark Pauwels kent 4 ambities:

 • Het aanleggen van een waterpark-landschap
  Denk aan wateropslag bij hevige regenval, natuurlijke zuivering, levering van schone energie én verkoeling bij extreme hitte.
 • Het gebied aantrekkelijk maken voor recreatie
  Een plek met verborgen schatten en natuurschoon. Als we alle natuur verbinden en zorgen voor extra groen, ontstaat een parkachtige uitstraling die erg aantrekkelijk is voor recreatie
 • Het Brabantse natuurnetwerk versterken
  We beschermen de natuurgebieden die er liggen. Over de N261 van Waalwijk naar Tilburg komt een bijzondere brug: een recroduct. De brug komt er voor kikkers en marters, maar ook voor mensen.
 • Landbouw duurzamer maken
  We geven landbouw een rol bij het natuurbeheer. Het maakt de natuur nog mooier, het levert verse producten voor de stad én kan duurzame energie opwekken.

Samenwerkende partners

Rondom Een Gezond Leisureklimaat (programma van Midpoint House of Leisure) werken samen:

 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Loon op Zand
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Provincie Noord-Brabant,
 • De Efteling
 • Natuurmonumenten
 • Brabants Landschap
 • ZLTO

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Kijk op de website van de gemeente Tilburg of neem contact op met projectleider Liesbeth Trip via e-mail of telefoonnummer 06 – 15 88 18 04.