Slow Leisure

Hoe komen ondernemers met ambitie een stap verder? Door stakeholders rondom hun bedrijf te ontmoeten! Dat zijn bijvoorbeeld klanten, ondernemers verderop in de straat of iemand van de gemeente. Studenten helpen ondernemers in de regio Hart van Brabant in contact te komen met stakeholders die voor hen belangrijk zijn.

Studenten en ondernemers

Samen met de NHTV maakt Een Gezond Leisureklimaat koppelingen tussen studenten en regionale ondernemers uit ons netwerk. We leveren een projectleider en organiseren de eindbijeenkomst. Studenten presenteren dan een plan aan ‘hun’ ondernemer. Iedereen uit het netwerk mag daarbij zijn.

Slow Leisure 2018

Dit slow leisure-project is zó positief en productief dat het dit jaar (2018) voor de vijfde keer plaatsvindt! Deze lustrumeditie heeft als thema een gezond leisureklimaat. De finale is op donderdag 21 juni en is publiek toegankelijk. Je vindt deze bijeenkomst later terug op onze agenda.

Wat betekent slow leisure?

Slow leisure is zoiets als langzaam genieten van de omgeving, bewust. Als consument zélf je tomaten plukken bijvoorbeeld en er samen soep van maken. Het brood van de bakker verderop erbij en je slow leisure-ervaring is compleet. Kleine ondernemers zijn hierin van grote waarde voor de regio.

Samenwerkende partners

  • NHTV Academy for Leisure
  • Diverse leisure-ondernemers

Jaar

Eén project in 2015, twee in 2016, twee in 2017 en tot dusver één in 2018.

Meer weten?

Wil je meer weten of meedoen in 2018? Neem contact op met projectleider Liesbeth Trip via e-mail of 06 – 15 88 18 04.