Spelregels Hoos & Hitte Contest 2019

Wie mag meedoen?

 • Iedereen die in de leisure-sector actief is in de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg of Waalwijk.
 • Het projectvoorstel wordt ingediend door een meerderjarige contactpersoon. We maken een uitzondering voor bewuste en betrokken scholieren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het plan moet bijdragen aan tenminste een van deze doelen:
  Klimaatadaptatie
  Bedenk een manier om hoosbuien en hitte op te vangen, te incasseren en nare gevolgen zoals extreme hitte of overstroming in het bedrijf of omgeving te voorkomen.Klimaatmitigatie
  Bedenk een manier om de verwachtte klimaatveranderingen te vertragen. Bijvoorbeeld door duurzame maatregelen te treffen zoals energiebesparing, voedselverspilling tegen te gaan, circulair te ondernemen etc.
 • Het plan moet toegespitst zijn op de wereld van de vrije tijd en toerisme. Er moet dus een koppeling zijn met een vorm van vrijetijdsbesteding.
 • Het idee hoeft niet helemaal voldragen te zijn, maar moet wel realistisch zijn, zodat het een eerste aanzet kan zijn tot adaptatie of mitigatie. Er zijn twee categorieën voor de prijswinnaar: 1 best uitvoerbaar plan en 1 innovatieplan.
 • Declaraties kunnen tot 1 april 2020 worden ingediend. Het plan hoeft dan nog niet volledig uitgevoerd te zijn. Kosten moeten wel daadwerkelijk gemaakt zijn.
 • Een project mag niet in strijd zijn met bestaande regelgeving (tenzij die in alle redelijkheid kan worden aangepast).
 • Het project moet draagvlak hebben in de directe omgeving, controversiële projecten worden niet toegelaten. Dit ter beoordeling van de organisatie. Wanneer een geschil naar boven komt tijdens de wedstrijdperiode wordt geen prijs toegekend.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de Hoos & Hitte Contest af te gelasten.
 • Bij publicaties door de prijswinnaars wordt Een Gezond Leisureklimaat genoemd als de partij die de geldprijs verstrekt heeft.

Welke prijzen zijn er?

 • Prijs voor meest innovatieve idee: € 5000,-
 • Prijs voor het beste uitvoerbare idee: € 5000,-
 • 3 prijzen: € 1000,-

Prijzengeld wordt uitbetaald op basis van declaratie van gemaakte kosten achteraf. Declaraties kunnen tot  april 2020 worden ingediend. Kosten moeten wel daadwerkelijk gemaakt zijn. De genoemde geldprijzen zijn exclusief BTW.

Wie beoordeelt de inzendingen?

De vakjury nomineert 5 plannen in een eerste selectie. Alle genomineerden vertellen op 12 april over hun plan. Het meeste innovatieve én het best uitvoerbare idee worden bekend gemaakt. De vakjury bestaat uit:

 • Voorzitter Een Gezond Leisureklimaat: Mario Jacobs
 • Ambassadeur Een Gezond Leisureklimaat: Helga van Leur
 • Dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta: Kees Jan de Vet
 • General manager Beekse Bergen: Niels de Wildt
 • Programmamanager Water Provincie Noord-Brabant: Sas Terpstra

Als je genomineerd bent, krijg je daarvan schriftelijk bericht.

De kleine lettertjes

 • Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze spelregels en met de inhoud akkoord te gaan.
 • In gevallen waarin de spelregels niet voorzien, beslist Een Gezond Leisureklimaat.
 • Ingezonden stukken worden niet geretourneerd.
 • De jury behoudt zich het recht voor om bij haar beoordeling advies van externe deskundigen in te winnen.
 • Een Gezond Leisureklimaat verwerft het recht de ingezonden projectenvoorstellen te gebruiken voor mediapublicaties, met vermelding van de bron.
 • Met inzending zijn de organisatoren gevrijwaard van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Hoe doe je mee?

Om mee te doen, moet het compleet ingevulde inschrijfformulier uiterlijk 15 maart 2019 binnen zijn.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Nicole van Hoof via nicolevanhoof@midpointbrabant.nl of 06 – 2088 9593.