Slow Leisure Klimaat NHTV

Studenten NHTV aan de slag met klimaat binnen de leisure

Hoe verleid je de leisuresector maatregelen te nemen zodat de regio Hart van Brabant de klimaatveranderingen de baas is én er meerwaarde uithaalt?

Het project is een samenwerking tussen NHTV, Midpoint House of Leisure en de negen regiogemeenten, waarbij de mogelijkheden voor klimaatmaatregelen in de leisure onderzocht worden. Derdejaars studenten gaan aan de slag met de vraag hoe je leisure-ondernemers kunt motiveren maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de leisure in de regio tegen een klimaatstootje kan. Belangrijke vraag is welke partijen nodig zijn om de sector in beweging te krijgen.

Traject

Gedurende 2 maanden gaan 12 groepen van 5 studenten aan de slag met het in beeld brengen van de leisuresector per gemeente en het uitdiepen van 1 branche aan de hand van de volgende stappen:

  1. Analyse: kenmerken van de gemeente, hoe zit het met de leisure en welke branches zijn aanwezig, invloed van het veranderende klimaat en worden er al maatregelen genomen.
  2. Interview met opdrachtgever: kenmerken van de leisuresector in de gemeenten, kansen en problemen en benoemen stakeholders.
  3. Stakeholdersanalyse: welke (kennis)partners/ondernemers zijn nodig om de sector in beweging te krijgen.
  4. Organiseren (stakeholders-)bijeenkomst: hierin staat de vraag centraal ‘hoe kun je met de leisuresector in de gemeente inspelen op de klimaatveranderingen en wat is de meerwaarde daarvan voor de ondernemers. Zijn er al maatregelen te bedenken?
  5. Eindpresentatie en eindrapport: tijdens de slotmanifestatie op 21 juni presenteren de groepen hun plan en bieden het eindrapport aan de opdrachtgevers aan.

De NHTV maakt een inspiratieboek met de bedachte maatregelen. Natuurlijk wordt dat boek vanuit  House of Leisure verspreid onder de partners. Dit samenwerkingsproject brengt ons weer een stap dichter bij ons doel: een klimaatproof leisure-sector in de regio Hart van Brabant.

Samenwerkende partners

  • Regio-Hart van Brabant
  • Midpoint House of Leisure
  • NHTV
  • Negen Regiogemeenten

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit programma? Neem contact op met Liesbeth Trip, projectleider ‘slow leisure’ liesbethtrip@regio-hartvanbrabant.nl of bel 06- 1588 1804. Wil je meer weten over het programma Een Gezond Leisureklimaat, neem dan contact op met Nicole van Hoof via e-mail nicolevanhoof@midpointbrabant.nl